Hvem er vi

Kooperativt København er en lokalforening for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i København. Vi arbejder ud fra de kooperative principper med vægt på bæredygtighed, demokratisk deltagelse og samfundsansvar.

Hvad gør vi

Kooperativt København varetager kooperative og socialøkonomiske interesser lokalt i København. Konkret arbejder vi for en mere socialt ansvarlig erhvervspolitik i København. Vi ønsker at skabe et stærkt netværk og samhandel mellem foreningens medlemmer og udbrede kendskabet til den kooperative og socialøkonomiske virksomhedsmodel, hvor fokus er på demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

Om medlemsskab

Kooperativt København er skabt af medlemmer for medlemmer. Alle medlemmer har afsæt i enten den kooperative eller socialøkonomiske virksomhedsmodel. Bestyrelsen sætter i samarbejde med medlemmerne den overordnede retning for udviklingen af Kooperativt København. Det er gratis at være medlem det første år. For at høre mere om medlemskab kontakt hej@kooperativtkoebenhavn.dk

Medlemmer

Fælles for Kooperativt Københavns medlemmer er, at de alle er selvstændige virksomheder, der sammen arbejder for et mere bæredygtigt samfund. Vil du være medlem? Send en mail til forperson Balder Johansen balder@logik.dk

Organisation

Kooperativt København er en lokalforening med en valgt bestyrelse og en forperson

Balder Johansen

Logik & Co. (forperson)

Signe Skov Hansen

Spidsroden

Lis Kristensen

Eks-Skolens Design & Trykkeri

Arne Kristensen

BOB-IT

Jonathan Nielsen

By-Expressen

Mads Jensen

Københavns Cykelkooperativ

Claus Skytt

Merkur Andelskasse (kasserer)

Maria Pagels

Settlementet (sekretær)

Medieomtale